Huurverhoging in tijden van corona

NOORDENVELD “Moet ik nu meteen om huurbevriezing vragen, of pas 6 maanden na ingang?” Jozien Leder tuurt zuchtend naar het scherm van haar computer. Op tafel ligt de brief van de woningbouwcorporatie. Helaas, ook dit jaar gaat haar huur omhoog. “Met de maximaal toegestane 2,6 procent,” zegt ze ontstemd.

In een petitie eerder dit jaar werd de corporaties gevraagd om nu de huur niet te verhogen, in verband met de financiële onzekerheid die de corona voor veel mensen met zich meebrengt. Een aantal corporaties gaf gehoor aan dat verzoek. Maar het merendeel niet. Ook in Noordenveld gaat de huur van Actium en Woonborg omhoog.

“Het wordt me nou echt te gortig,” verklaart Leder. Ze leeft van een minimuminkomen, en dat stijgt niet. De huur wel, ieder jaar opnieuw. Maar met corona heeft dat niets te maken.

Een straat verder telt het echtpaar de Hoog hun zegeningen. “Voor het eerst gaat-ie niet omhoog. Wij zitten al aan de maximaal toegestane huur, vanuit het puntensysteem.” Dat komt goed uit. Zijn werkgever ging failliet; zij werkt bij een winkelketen die zelf als een van de eersten kwijtschelding van huur aanvroeg. Het is afwachten wat de toekomst gaat brengen.

Dat geldt voor meer mensen. Zowat de helft van de werkende Nederlanders vraagt zich af of hun baan gevaar loopt. Flexkrachten, ondernemers en ZZP-ers staat het water vaak nu al aan de lippen. Toch heeft Jan Emmens, de nieuwe voorzitter van AH Woon, nog geen vragen van huurders gekregen over de aanstaande verhoging. “We hadden Woonborg wel gevraagd om dit jaar niet te verhogen in verband met de corona. Zoals een paar andere corporaties elders in het land wel deden.”

Maar zoals gezegd, dat is wel een minderheid. In zijn eigen omgeving kent hij wel mensen die de afgelopen weken weinig of geen inkomen hadden. “Ga maar na, als je op een nul urencontract werkte in de horeca bijvoorbeeld. D’r zullen best mensen in de problemen komen. Maar ze hebben zich nog niet gemeld.”

Wel waren er vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging, voor mensen die te veel verdienen voor het huurhuis waar ze in wonen. “Maar nog niemand die zegt: ik red het niet.”

Hoe verklaart hij dat? “Tja, Woonborg heeft wel toegezegd dat ze extra coulant zijn bij mensen die door de corona in de problemen komen. Misschien dat ze er op die manier uitkomen?”

Een telefoontje naar Woonborg. Thea Lourens, manager van de afdeling woondiensten, zag op de social media al wel wat boze reacties. “Meer betalen is nooit populair. Maar wij moeten nu investeren in het energiezuinig maken van ons woningenbestand. Daar profiteren de huurders uiteindelijk ook van.” In principe zal de daling van de energielasten de huurstijging compenseren. Maar niet meteen: “4700 woningen doe je niet allemaal in één keer.”

Wie nu in de problemen komt, vindt bij Woonborg een luisterend oor, bezweert ze. Hoeveel mensen zijn dat tot nu toe? “Corona gerelateerd? Voor heel Woonborg zijn dat er dertig.”

Dat valt nogal mee. “Het merendeel van onze huurders is 65+ of krijgt een bijstandsuitkering. Die voelen het nu nog niet.”

En wat biedt Woonborg dan? “We proberen net als anders om een betalingsregeling te treffen.“ Dat wil zeggen dat je in meerdere termijnen mag betalen. “ Voor de coronagerelateerde gevallen komt daarbij dat we bijvoorbeeld uitstel van betaling geven als mensen nog zitten te wachten op inkomenssteun van de overheid.”

Voorlopig loopt het nog geen storm. “Maar we houden de vinger aan de pols. En we roepen iedereen op: wacht niet tot het laatste moment als je in de problemen komt. Meld je meteen!”

Edith Boeker