Grootscheepse actie ECB: 750 miljard in de economie

Aangeboden door: pricewise.nl

De Europese Centrale Bank heeft 750 miljard euro in de economie gestoken om te voorkomen dat de economische gevolgen van het coronavirus niet meer te overzien zijn. De actie heeft direct effect. Doordat rentes dalen, kunnen landen als Nederland, Italië en Frankrijk goedkoper lenen. Dit geld komt weer ten goede aan bedrijven en inwoners.

Geld printen

De komende maanden koopt de Europese Centrale Bank voor vele miljarden aan schuldenpapier op die worden uitgegeven door overheden en bedrijven. Dat gebeurt niet met geld dat al circuleert in de economie, maar met nieuw geld. Nog nooit eerder is er zo veel geld 'bij geprint' om de economie te ondersteunen. Het kritische tegengeluid doet al langer de ronde. De oorzaak van de vorige economische crisis is volgens de Britse econoom John Kay nooit opgelost en banken blijven aan het infuus bij de ECB. Geld bijdrukken blijft noodzakelijk en op dit moment gebeurt het als nooit tevoren. Direct na de aankondiging van de ECB zijn de rentetarieven op staatsleningen gedaald in de eurolanden. Vooral in Italië was het effect sterk te zien met een gehalveerde rente op tweejaarsleningen. 

Ook Nederland profiteert

Door de maatregelen is de rente op Nederlandse staatsobligaties opnieuw negatief. Dit wil zeggen dat de Nederlandse overheid geld toe krijgt als de overheid geld leent van investeerders. De afgelopen weken was juist sprake van een stijgende trend en werd het lenen van geld weer duurder door de onrust omtrent het coronavirus. De rente op tienjaarsleningen in ons land kwamen weer even boven nul, nadat deze sinds vorige zomer negatief was. De dalende rentes lijken deze trend weer te keren. Het pakket aan maatregelen dat de Nederlandse overheid heeft gepresenteerd voor steun aan bedrijven en zzp'ers die gedupeerd zijn door de maatregelen omtrent het coronavirus moet grotendeels gefinancierd worden met geleend geld. In eerste instantie gaat het om zo'n 10 tot 20 miljard euro. 

Effect op de hypotheekrente

De lage rentestanden werken door in allerlei hoeken van de economie. Waar het er eerst op leek dat de hypotheekrente ging stijgen, zou het goed kunnen dat deze laag blijft door de actie van de Europese Centrale Bank. Voor mensen die zich afvragen: Hoeveel kan ik lenen?”, kan dit een kans zijn om voor een zeer lage rente een krediet af te sluiten. Geld lenen kost geld, maar voor de overheid geldt deze regel op dit moment niet. Bij eerdere steunoperaties heeft de Europese Centrale Bank zichzelf beperkingen opgelegd met betrekking tot het maximum aan staatsleningen dat mag worden opgekocht. Op dit moment sluit de bank nadrukkelijk niet uit dat die regels in de toekomst worden versoepeld. Alleen al dit jaar komt er meer dan 1.000 miljard euro aan nieuw geld bij in de eurozone.