Werelderfgoed of spookdorp? - Opinie

VEENHUIZEN Alsof corona niet bestaat in de wereld van het erfgoed: deze week ontving het Nationaal Gevangenismuseum (samen met drie andere bezoekerscentra van de Koloniën van Weldadigheid) doodleuk het European Heritage Label.

Fijn voor het museum, maar in de tussentijd staat het water aan de lippen van de ondernemers die in Veenhuizen in allerlei monumentale panden hun nering drijven. De ondernemerskring Veenhuizen slaat alarm.

In een brandbrief aan het Rijksvastgoedbedrijf legt de ondernemerskring uit dat huur of de pacht moeten worden opgeschort om te voorkomen dat bedrijven massaal failliet gaan en rijksmonumenten in Veenhuizen leeg komen te staan. Overigens voegt de kring eraan toe dat opschorting van de huur of pacht nauwelijks soelaas biedt aan bedrijven die afhankelijk zijn van toerisme.

De kring hoopt dan ook dat dat het Rijksvastgoedbedrijf coulant zal zijn richting de ondernemer.

In de tussentijd is Veenhuizen (met de ander Koloniën van Weldadigheid) opnieuw voorgedragen voor een wereldwijde erkenning als UNESCO-werelderfgoed. Twee jaar geleden, toen de Maatschappij van Weldadigheid precies twee eeuwen bestond, zijn de Koloniën voor het eerst formeel voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst. Die poging strandde. Icomos, een comité van deskundigen dat UNESCO adviseert, zag niet in dat de zeven voormalige Koloniën één geheel vormen.

Vraag is of het veel uitmaakt. Als er niet snel iets wordt gedaan voor de ondernemers in Veenhuizen en het dorp wordt toch werelderfgoed dan hebben we in onze gemeente straks een werelderfgoed dat zo dood is als een pier omdat de ondernemers over de kop zijn gegaan, het erfgoed leegstaat en geen toerist het spookdorp nog zal willen bezoeken.

Door Bram Hulzebos