Noordenveld zoemt zachtjes door

PEIZE/NIETAP/RODERWOLDE/NIEUW-RODEN Ook het samen zaaien van bloemen wordt verschoven naar het najaar vanwege de coronacrisis.

Heel Noordenveld zoemt heeft een flink aantal acties in petto, in Nietap op twee plaatsen, in Peize op vijf locaties, in Nieuw-Roden op twee plekken en in Roderwolde langs de Hoofdstraat.

Alleen de bermen bij de Poolster dit voorjaar worden ingezaaid, helaas niet door de kinderen, want dat kan nu even niet. De gemeente heeft langs de Ceintuurbaan-zuid recent ook een mooie bloemenstrook aangelegd, dus deze zomer komen er gelukkig toch nog weer duizenden bloemen bij.

Heel Noordenveld zoemt is nu een werkgroep geworden van beide IVN afdelingen Roden/ Norg en Peize. De werkgroep is dit voorjaar uitgebreid. Veel mensen zijn enthousiast, en gelukkig melden zich nog steeds nieuwe initiatieven. Met financiële steun van de provincie Drenthe en de nodige hand- en spandiensten van de gemeente Noordenveld is veel mogelijk.

Steeds meer mensen gaan ook in hun eigen tuin aan de slag! Waarom niet 10 m2 gras eruit en bloemen erin? Het veldje op de foto is afgelopen najaar geplagd en ingezaaid met het Drentse mengsel van de Cruijdthoeck en een handje vol Narcisbollen. De eerste plantjes komen nu op. Een zomer lang bloeien hier straks zo’n twintig verschillende soorten bloemen, een oase voor de insecten en een lust voor het oog!

Heeft u ook wel zin in een bloemenweide in uw tuin? Voor tips en hulp kunt u terecht bij Heel Noordenveld zoemt, neem dan contact op met:

Anita van der Noord 06-21816074 anitavandernoord@gmail.com of met Jeroen Niezen 06-30717435 jeroen.niezen@oulook.com.