Vrouwen van Nu in het zonnetje gezet

PEIZE Een aantal dames van de Vrouwen van Nu, afdeling Peizeis op donderdag 13 februari tijdens de jaarvergadering in het zonnetje gezet.

Op deze avond werd hen een mooie bos bloemen en een blijvende herinnering aangeboden, als blijk van waardering voor de vele jaren trouw lidmaatschap. De dames Hagenauw-Luinge, Komduur-Kregel en Meindertsma-Braaksma zijn 40 jaar lid. Mevrouw Geersing-Timmer en Mevrouw Luinge-Ebbinge zijn al 50 jaar lid en mevrouw Ottens-Tolner is maar liefst 70 jaar lid.