Gedonder om publicatie rond dood van kraker

GRONINGEN Een inwoonster van Nieuw Roden pikt de publicatie uit 2016 niet over haar vermeende rol bij de nasleep van de dood van kraker Marco. De jongen werd in 1990 dood gevonden bij het Wolters Noordhoff-complex (WNC), een destijds berucht krakersbolwerk in Groningen.

Karin P uit Nieuw Roden deed aangifte tegen onderzoeksjournalist Bart Droog, voormalig stadsdichter van de stad, omdat ze vindt dat haar naam is besmeurd met de publicatie. Aanvankelijk zag het openbaar ministerie geen brood in vervolging van Droog, maar P stapte naar het Hof dat uiteindelijk oordeelde dat een rechter naar de zaak moet kijken.

Droog is onderzoeksjournalist en woont in Eenrum. Recent baarde hij opzien met een publicatie over vermeend plagiaat in het proefschrift van de bekende journalist en historicus Ad van Liempt. Dat leidde tot nogal wat opschudding: volgens Droog en anderen had Van Liempt in zijn boek over de kampcommandant van Westerbork feiten verzonnen, informatie vervalst, plagiaat gepleegd en bronnen niet correct vermeld. De integriteitscommissie kwam eind 2019 tot de conclusie dat Van Liempt onzorgvuldig was geweest, maar dat er geen sprake was van fingeren, falsificeren of plagiëren. Wel had hij zijn bronnen nauwkeuriger kunnen vermelden.

Droog begon zijn loopbaan in de jaren ‘90 als dichter. Hij reisde door het hele land en gaf woeste optredens, geregeld ook in kraakpanden. De krakerscene was in die jaren nog springlevend, Droog had er veel contacten. Die contacten stelden hem jaren later mede in staat om een artikel te schrijven over de raadselachtige moord op Marco Marco. Hij publiceerde het verhaal op The Post Online.

Marco werd kort voor de gewelddadige ontruiming van het WNC in de Poststraat gevonden. Dood, met een stuk touw om zijn nek. De zaak stonk een uur in de wind: een ander deel van het touw werd op Marco’s kamer gevonden, maar de delen pasten niet bijelkaar. Ook had Marco meerdere ribben gebroken.

In het artikel maakt Droog aannemelijk dat Marco is vermoord. Hij was bont en blauw en is volgens de sectie blootgesteld aan zwaar geweld. De Duitse punker Satan zou mogelijk betrokken zijn geweest bij de dood van Marco. Deze Duitser zou een relatie hebben gehad met Karin P, de destijds 29-jarige woordvoerder van het WNC. P zou vervolgens, aldus Droog, geprobeerd hebben om met het verhaal van een zelfmoord een moord te verdoezelen. Dat zou nodig zijn geweest omdat de krakers op dat moment toch al kampten met een vrij beroerd imago. De politie kreeg de zaak destijds niet rond. In 1999 en 2004 werd de zaak nogmaals tegen het licht gehouden, maar opnieuw liep het onderzoek dood.

Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wat er precies is gebeurd met Marco. Althans, niet voor de familie van Marco.

Door Bram Hulzebos