Ouder en kind staan centraal bij Home-Start

Aangeboden door: Home Start

,,Home-Start is een steuntje in de rug van gezinnen die het kunnen gebruiken’’, vertelt Home-Start coördinatrice Dorien Meijer. Want gezinnen hoeven er niet alleen voor te staan is het uitgangspunt. Ouder en kind staan centraal bij Home-Start.

De organisatie heeft dankzij haar groei momenteel een grote behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen.

Het Home-Start programma wordt in Nederland in meer dan 150 gemeenten gratis aangeboden.  Home-Start Nederland is van mening dat preventie en het vroegtijdig inzetten van de ondersteuning van groot belang is. Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen. Home-Start wil kinderen een goede start geven in het leven. Dit maakt dat het kernprogramma voor ouders met kinderen tot en met 6 jaar in alle gemeenten beschikbaar is waar Home-Start aangeboden wordt. In een aantal gemeenten is het basisprogramma uitgebreid voor kinderen van 0 t/m 18 jaar.

Vrijwilligers

Misverstanden over de rol van Home-Start neemt Meijer het liefst zo snel mogelijk weg. ,,Wij nemen niets over, maar proberen met hulp en advies daar waar het nodig is van toegevoegde waarde te zijn, waardoor er een win win-situatie ontstaat. Voor onze organisatie, die nog steeds groeit, kunnen we het alleen niet stellen zonder vrijwilligers die bij ons volop aandacht krijgen en de juiste training ontvangen. Wie op zoek is naar een leuke nieuwe uitdaging nodigen we van harte uit om contact te zoeken.’’

Bij Home-Start is de vraag van de ouders het uitgangspunt. Een vrijwilliger bezoekt het gezin een dagdeel per week. De vrijwilliger heeft zelf ervaring met het opvoeden van kinderen. Elke vrijwilliger heeft de voorbereidende training Home-Start voor vrijwilligers gevolgd. Een betaalde Home-Start coördinator traint en begeleidt de vrijwilliger, werft gezinnen en onderhoudt contacten met andere beroepskrachten die werken in de jeugdsector.

Informatie

Nieuwsgierig wat Home-Start voor u als gezin of voor u als vrijwilliger kan betekenen? Zoek gerust eens contact. De medewerkers heten u van harte welkom. Kijk op de website www.Home-Start.nl voor de contactgegevens van de coördinator in uw regio.