Rouwdeskundige Josee Pollet zoekt nabestaanden die hun verhaal willen vertellen

GRONINGEN De Groningse psychologe Josee Pollet schrijft een boek over nabestaanden die het geheim van hun overleden partner of ander familielid ontdekken.

Josee Pollet weet dat het geen makkelijk onderwerp is om over te spreken. Toch is de voormalig GZ-psychologe en EMDR-therapeut vastbesloten haar onderzoek voor te zetten: in haar boek wil Pollet de verhalen opschrijven van mensen die na het overlijden van hun partner of naaste familielid, diens geheim ontdekken. Ontrouw binnen het huwelijk, een verzwegen seksuele geaardheid of verslaving zijn hier enkele voorbeelden van.

Pollet vermoedt dat er veel meer nabestaanden zijn die met een geheim te maken hebben dan we nu weten. ,,Door gebrek aan specifieke kennis over dit onderwerp is er nu te weinig erkenning en steun voor die nabestaanden.” Met het boek wil ze daar verandering in brengen. Niet alleen komen daar ervaringsverhalen in: ze wil dat het boek ook inzichten biedt aan hulpverleners.

Als rouwdeskundige weet Pollet dat het belangrijk is dat er in een rouwproces veel gedeeld wordt. ,,Maar deze nabestaanden schamen zich dikwijls voor de ontdekking of voelen zich schuldig, hoe onrealistisch ook.”, vertelt Pollet. ,,Ook zijn ze hun vertrouwen in de ander kwijt en is hun zelfbeeld aangetast. Dat maakt het rouwproces veel moeizamer.”

Op zoek naar verklaringen

Ze vervolgt: ,,Je ziet eigenlijk altijd dat nabestaanden op zoek gaan naar verklaringen. Eén van de moeilijkste dingen is accepteren dat je het nooit zult weten. De enige die antwoord kan geven is er immers niet meer.”

Door haar werk als psychologe begeleidde Pollet al een enkele keer iemand die in aanraking kwam met zo’n pijnlijke ontdekking. ,,Zelf heb ik, nadat mijn echtgenoot overleed, ook ervaren hoe troostend het is om ervaringsverhalen te lezen. Doordat ik zelf te maken kreeg met de onherroepelijkheid van de dood, besefte ik nog meer hoe zwaar het is om na de dood van een geliefde een geheim te ontdekken.”

Voor haar boek zoekt Pollet nog nabestaanden die hun verhaal willen vertellen. Ze wil graag mensen spreken die al jaren geleden met een geheim te maken hadden, maar ook degenen die nu nog in het rouwproces zitten. Voor het boek sprak Pollet al een goede handvol mensen. ,,Iemand zei me: ‘ik ben blij dat ik erover kon vertellen. Niemand vraagt er nog naar, terwijl ik er zelfs na jaren nog regelmatig aan moet denken.”

Pollet verzekert dat de verhalen alleen geanonimiseerd en na toestemming van de respondent gepubliceerd zullen worden. Voor contact: joseepollet@gmail.com.

Akke Boonstra