Drie extra sportinstructeurs naar Norg

NORG - Sportverenigingen, sportaanbieders, het Molenduinbad, OBS De Hekakker en Beweegdorp Norg krijgen de komende drie jaar de beschikking over drie extra sportinstructeurs.

De instructeurs, goed voor 2,2 fte moeten het sporttechnisch kader en het sport- en beweegaanbod versterken. Door de vergrijzing en de omvang van Norg, heeft een aantal sportaanbieders het moeilijk. Er zijn onvoldoende geschikte trainers en coaches, en verenigingen hebben te maken met dalende ledenaantallen. Ook zijn er hier en daar problemen om bestaande sport- en beweegactiviteiten aan te bieden.

Beweegdorp Norg heeft samen met betrokken partijen een uniek plan op poten gezet. Het is een plan voor de komende drie jaren. De doelgroep wordt gevormd door kinderen van 4 tot 12 jaar. Burgemeester en wethouders hebben het plan ‘Nieuwe sportinstructeurs voor (Beweegdorp) Norg’ - waarin de noodzaak van de komst van de sportinstructeurs staat beschreven - goedgekeurd.

De uitvoering van het plan kost € 95.000 per jaar. De verenigingen, sportaanbieders, De Hekakker en de gemeente dragen allemaal bij aan de financiering van het initiatief. Ook Welzijn in Noordenveld (WiN) doet mee door de inzet van de sportcoach in coördinatie/aansturing van de sportinstructeurs/ trainers. Die ondersteuning komt uit het eigen budget.

Grote stimulans

Chris Koeneman, voorzitter van Beweegdorp Norg, is blij dat het plan nu uitgevoerd kan worden: „Het betekent een grote stimulans voor het sporten en bewegen van kinderen in Norg. De sportinstructeurs gaan onder meer trainingen en lessen geven bij diverse verenigingen, sportaanbieders en op de school. Ze gaan het sporttechnisch kader van verenigingen en sportaanbieders helpen, maar ook ondersteuning bieden bij de organisatie van activiteiten. De sportinstructeurs stemmen hun werkzaamheden af met de sport- en cultuurcoaches van WiN.”

Naast het waardborgen van het huidige sportaanbod wordt ook de kwaliteit van trainingen en lessen aan kinderen beter. De gekwalificeerde sportinstructeurs kunnen bijvoorbeeld trainingen en lessen geven die vrijwilligers nu geven. Het Molenduinbad kan met hulp van de sportinstructeurs de zwemvaardigheden van kinderen behouden en verbeteren. Er ontstaat een betere bezetting van het Molenduinbad (in de daluren). OBS De Hekakker kan de leerlingen in het kader van meer bewegingsonderwijs een derde uur aanbieden, eventueel in het Molenduinbad. De sportinstructeurs kunnen ook zomerevenementen als de Fiets4Daagse en de (Veld)slag om Norg ondersteunen.