Veldstudiedagen bij Dr. Nassau College Norg

NORG - Leerlingen van Dr. Nassau College Norg hebben afgelopen week hun beeld verbreed door zich op verschillende beroepsvlakken te oriënteren. Veel tieners weten nog niet wat ze in de toekomst willen doen. Er zijn natuurlijk talloze beroepen en het is niet altijd eenvoudig om daar een voorkeur in te vinden.

Dr. Nassau College Norg biedt gepersonaliseerd onderwijs. Deze school helpt jou onderzoeken waar je kwaliteiten en interesses liggen. Wat wil je later doen en welke einddoelen kun je daaraan koppelen? Op welke manier wil je daar komen?

Om een doel te bepalen, dien je je beeld zo breed en helder mogelijk te krijgen. Daarom heeft dit voortgezet onderwijs in Norg veldstudiedagen aan het onderwijs gekoppeld. Meerdere malen per jaar vindt er een serie veldstudiedagen plaats, waarbij de focus ligt op het oriënteren op verschillende beroepen en het onderzoeken van je doelen.

Afgelopen maandag en dinsdag was de eerste ronde. De leerlingen uit de eerste en tweede klassen kregen workshops en gastlessen over beroepen uit uiteenlopende sectoren. De derde- en vierdejaars leerlingen zijn twee dagen ‘het veld’ in gegaan. Ze hebben stagegelopen bij een bedrijf naar eigen keuze.

Eerder dit schooljaar droegen de leerlingen al hun steentje bij aan de maatschappij. Ze staken hun handen uit de mouwen tijdens de burgerschapsvorming. Op verschillende locaties voerden ze klussen uit en bundelden ze hun krachten met de omgeving. Op deze manier konden ze zich in het werkveld zowel op maatschappelijk vlak als op beroepsvlak oriënteren.

„Wil jij je oriënteren op de middelbare school? Kom dan eens een middagje bij ons op school meedraaien. Op dinsdag 12 november aanstaande organiseren wij een doemiddag. Geef je op via norg@dr.nassaucollege.nl en verbreed je beeld”, aldus het onderwijsteam van het Dr. Nassau College in Norg.