Vrijwilligers ondersteunen de ringslang in Langelo

NORG In het Esdorpenlandschap rondom Norg komen verschillende bijzondere diersoorten voor, één daarvan is de ringslang. Een niet giftige slang, die met een lengte van meer dan één meter de grootste slangensoort van Nederland is.

Ringslangen zijn imposante dieren, maar ze hebben het niet altijd even makkelijk. Daarom gaan vrijwilligers zaterdag 9 november in Langelo diverse kraamkamers van de ringslang onderhouden.

In 2017 en 2018 zijn, samen met vrijwilligers en groene partners, diverse broeihopen aangelegd. Een broeihoop is een berg van ongeveer 1,5 meter hoog, opgebouwd met plantaardig materiaal zoals gras, maaisel, bladeren en takken. In zo’n broeihoop legt een vrouwtjesslang haar eieren. Door de warmte komen deze binnen 8 tot 10 weken uit. Het aantal natuurlijke broeihopen is helaas beperkt en moeten worden onderhouden. Dit wordt omzetten genoemd.

Landschapsbeheer Drenthe adviseert om de broeihoop eens per jaar om te zetten. Dit betekent dat de oude hoop wordt afgebroken, ei-resten worden verzameld, en het materiaal wordt gebruikt voor een nieuwe broeihoop. Dit hergebruik kan maar één keer, want na twee jaar moet het materiaal worden vervangen. Het omzetten van broeihopen gebeurt in oktober en november omdat in theorie de hoop dan nog niet wordt gebruikt als overwinteringsplaats en er geen verstoring plaatsvindt van mogelijke legsels.

Aan de slag in Langelo

Wilt u ook meehelpen om de broeihopen om te zetten? De groep start om 9.30 uur met een kop koffie of thee. Daarna worden de broeihopen omgezet. Voor het gereedschap wordt gezorgd. U hoeft alleen een goed humeur mee te nemen. Tussen de middag is een broodje en kopje snert. Aanmelden kan via: Pim.Timmer@hetnet.nl.