Op bezoek bij Lifelines

RODEN Het gemeentebestuur heeft deze week een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van Lifelines. Het hoofdkantoor van Lifelines vestigde zich recent in Roden in het voormalige pand van de Health Hub.

Vanuit Roden organiseert Lifelines onder andere de onderzoeksrondes waarbij er van ongeveer 167.000 vrijwillige deelnemers in Noord-Nederland allerlei data en lichaamsmaterialen worden verzameld. Er doet een grote groep deelnemers mee die lichaamsmaterialen zoals urine, bloed en haar beschikbaar stellen aan onderzoekers. Deelnemers komen ongeveer eens in de 5 jaar op een locatie voor het afstaan van lichaamsmateriaal en er worden ook een aantal metingen verricht; zoals bloeddruk, hartfilmpje, longtest ed. Tevens moet je ook vragenlijsten invullen.

De derde onderzoeksronde is net van start gegaan.

Het college liet zich uitgebreid bijpraten over de onderzoeksprojecten die hier (in samenwerking met gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstituten) worden uitgevoerd. Doordat er zoveel mensen vrijwillig meewerken aan de onderzoeken door lichaamsmateriaal af te staan, ontstaat er een ontzettend grote databank waarmee wetenschappers allerlei onderzoek uit kunnen voeren. Uniek in de wereld.

Momenteel lopen er onderzoeken naar onder meer glaucoom - een oogziekte die bij ongeveer twee op de honderd mensen van 55 jaar en ouder voorkomt. Komt glaucoom vaker voor bij bepaalde groepen en zou een toekomstig bevolkingsonderzoek zich op die groepen moeten richten? Deze vraag staat centraal bij het onderzoek van het UMCG genaamd EyeLife.

In april is Lifelines gestart met het uitnodigen van mannelijke deelnemers voor een onderzoek naar verscheidenheid in spermakwaliteit en testosteronwaarden (VESPER). Op dit moment is niet goed bekend wat een ‘normale’ spermakwaliteit en testosteronproductie eigenlijk is. Het doel van VESPER is het vastleggen van de verscheidenheid in de vruchtbaarheid en de productie van het ‘mannelijk hormoon’ testosteron in de algemene bevolking.

In samenwerking met het Autism Research Centre in Cambridge starten we met een nieuw onderzoek naar bepaalde karaktertrekken die typerend zijn voor mensen met autisme.