Winterweekenden op Mensinge

RODEN - Museum Havezate Mensinge blijft in het najaar geopend voor het publiek. Onder de titel Winterweekenden op Mensinge zijn er verschillende activiteiten, variërend van een slipjacht tot een slachtvisite. In oktober is er voor de jeugd de speurtocht naar de Koffer van de Joffer. De succesvolle schilderijenexpositie van de beroemde Groninger schilder Henk Helmantel kan tot het einde van het jaar worden bekeken.

Het najaarsprogramma werd afgelopen vrijdag gepresenteerd door directeur Mara Bosboom. Zij onthulde dat sinds de voorjaarsopening meer dan vijfduizend bezoekers de Havezate hebben bezocht. De schilderijen van Henk Helmantel, die zo goed passen in de sfeer van de Havezate, blijken een grote aantrekkingskracht te hebben. Voor Mensinge reden om de expositie te verlengen tot en met de kerstdagen. Gedurende de maanden oktober, november en december is Mensinge ieder weekend geopend met telkens een bijzondere activiteit.

Koffer van de Joffer

Eén van de meest markante bewoners van Mensinge was Christine Sophie Kymmell. Zij leefde van 1868 – 1949. Onder oudere Rôners is zij beter bekend als De Joffer of de freule Kymmell. In 1926 verhuisde ze van Utrecht naar Roden: ze had Mensinge geërfd en wilde nu de woning zelf bewonen. Museum Mensinge wil ‘Oktober – Kindermaand’ aangrijpen om op een ludieke, educatieve wijze met kinderen (en hun (groot)ouders) de reis van De Joffer opnieuw te laten beleven door middel van een speurtocht door de havezate.

Najaarsactiviteiten

In de maand november staan o.a. de start van een slipjacht, de slachtvisite, het Volk van Grada en een demonstratie schapen drijven met hond op het programma. Op 3 november vindt op Mensinge de slachtvisite plaats. Volgens een eeuwenoude traditie van het platteland moest op 11 november al het vee dat buiten liep binnen zijn. Het vee dat teveel was om te overwinteren werd òf verkocht òf geslacht. Zou het op stal worden gezet dan zou het immers een groot gedeelte van de wintervoorraad opeten. Zoals vroeger de boeren hun buren en vrienden uitnodigden bij het begin van de winter nodigt Mensinge nu alle belangstellenden uit op deze slachtvisite waar een geslacht varken op de ladder wordt uitgebeend.

Het is voor de eerste keer dat een slipjacht begint bij Havezate Mensinge. Op zaterdag 9 november verzamelen de leden van Jachtvereniging Soestdijk zich met hun paarden en honden bij de havezate. Het kleurrijke gezelschap volgt daarna een geurspoor dat van tevoren door de bosrijke omgeving is uitgezet. Dat gaat met een lap stof met vossengeur, vandaar de naam slipjacht. Liefhebbers van Drentse folklore en historische kostuums kunnen op 17 november genieten van ’t Volk van Grada. Op 24 november zijn er demonstraties schapen drijven, vacht vilten en sokken breien op een antieke breimachine.

Kersttentoonstelling

Het tot dusverre succesvolle museumjaar wordt in december afgesloten met de kersttentoonstelling, met dit jaar als titel Kerst bij de Kymmells. Mensinge wordt in de kerstsfeer van rondom 1880 gebracht; de periode dat de familie Kymmell vaak op Mensinge verbleef.