Column Anneke de Vries | Zwaard

Aan de binnenkant van mijn lokaaldeur hangt een groot zwaard. „Voor zich misdragende leerlingen, als dreigmiddel?”, vraagt u? Nou, gelukkig niet en stel je voor zeg! Het is ook geen echt zwaard maar eentje van papier, om precies te zijn drie A-drietjes onder elkaar waarop een zwaard getekend is met 62 ringen en met een punt die door de weken heen steeds bloederiger wordt. „Dus toch een martelwerktuig…?”, hoor ik u denken. Echt niet! Ik leg het uit.

In klas 6 staat als eindexamenauteur Vergilius dit jaar op het programma, delen uit de Aeneis en veel achtergronden daarbij. Mooie stukken Latijn die de leerlingen ook in de dactylische hexameter moeten kunnen scanderen (dat is: voorlezen in het metrum). Het totale pensum (zo heet dat, het stuk dat vertaald moet worden) telt 620 regels Latijn met daarnaast een flinke portie achtergrondliteratuur in het Nederlands. Neem van mij aan dat dat van eind augustus tot eind april stevig doorwerken geblazen is!

In één van de eerste lessen Latijn dit jaar legde ik uit hoeveel regels we moeten vertalen en dat dat best een Klus met hoofdletter is, met weinig ruimte voor gezellig kletsen over van alles en nog wat. Ik flans nooit een jaarprogramma in elkaar maar begin vlot en voortvarend, want dat is tot nu toe nog altijd goed gekomen en zal ook dit jaar weer lukken, voorvoel ik.

Die 620 regels inspireerden één van mijn leerlingen tot het maken van bovengenoemd zwaard. Het hangt op een voor iedereen zichtbare plek. Vervolgens moet er, om de vertaalvorderingen visueel te maken, bij elke tien regels van onderaf een ring worden ingekleurd met een rode stift. Leerlingen wisselen elkaar af bij de inkleuring want het is kennelijk een lollig werkje.

Zo ontstaat al doende een steeds roder wordend zwaard, dat ook andere klassen nieuwsgierig maakt. „Wat is dat, mevrouw, waar dient dat voor?” Ik beantwoord die vraag maar al te graag door te vertellen van die ene creatieveling die dit zomaar maakte. Wat een briljant idee, wat hebben we er al een razend plezier van! We zien precies hoe ver we zijn en hoeveel er nog moet. Wat werkt dit motiverend! Het enige spijtige: dit had een jaartje of 10 eerder bedacht moeten worden, in plaats van in mijn laatste lesjaar…