Jaarlijkse Spinhuislezing in Gevangenismuseum over jeugdrecht, -criminaliteit en -detentie

De jaarlijkse Spinhuislezing in het Gevangenismuseum in Veenhuizen op zondag 29 september gaat over jeugdrecht, -criminaliteit en -detentie. de lezing wordt verzorgd door professor mr. Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familie- en jeugdrecht aan de universiteit van Tilburg.

Het jeugdstrafrecht neemt in het Nederlandse strafrecht een aparte plaats in. Het straffen van jeugdige daders (in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (daders jonger dan 12 jaar worden niet strafrechtelijk vervolgd) gebeurt niet als vergelding of als leedtoevoeging, zoals bij meerderjarige daders, maar kent als uitsluitend doel het belang van de minderjarige.

Dit principe heeft te maken met de aan- of afwezigheid van schuld/verwijtbaarheid die we een minderjarige toerekenen. Het Wetboek van Strafrecht heeft er zelfs een afzonderlijk hoofdstuk aan gewijd met de titel ‘Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen’. Maar ook in andere wetten komen bepalingen voor betreffende minderjarige verdachten en daders.

De lezing begint om 14.00 uur. De entree bedraagt vijf euro; inclusief koffie of thee. Leden van de vriendenvereniging van het museum mogen gratis naar binnen. Aanmelden kan via mail.