Geen parkeerplaatsen bij nieuwe bushalte Roden-centrum

Bij het aanpassen van het busstation in het centrum van Roden gaan alle parkeerplaatsen verdwijnen. Ondanks diepe verdeeldheid in de Noordenveldse raad, mag het college deze plannen doorzetten.

Een brei aan amendementen en moties maakt het woensdagavond voor zowel raadsleden als het publiek op de tribune niet gemakkelijk om de discussie over het zogenaamde Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Roden te volgen. Toen de stofwolken waren opgetrokken, bleek het college de winnaar van de avond.

Dienstregeling verkorten

Het idee is, na overleg met onder meer het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz, om de doorstroming van bussen in het centrum van Roden te verbeteren en daarmee de geplande route Roden-Groningen te verkorten. Om dat voor elkaar te krijgen moet het busstation wel op de schop.

Bedoeling is dat de rijbaan schuin over het plein gaat lopen, waardoor bussen de onoverzichtelijke kruising Touwslager / Heerestraat niet meer hoeven te nemen. Ook de herinrichting van de rotonde bij het Julianaplein moet aan de doorstroming bijdragen. Kosten: 1 miljoen euro.

Parkeerplaatsen: wel of niet?

Bij een dergelijke aanpassing van de centrumhalte sneuvelen wel de 32 aanwezige parkeerplaatsen. Grootste punt van discussie: moet een aantal van deze parkeerplaatsen terugkomen, of komt er een parkeerplaatsvrije variant?

Dat laatste was het voornemen van het college, om zo meer ruimte te creëren voor fietsenstallingen en openbaar groen. De ondernemers in het centrum zijn echter voorstander van het ontwerp met veertien plekken en zijn zelfs bereid om de meerprijs van 100.000 euro voor een aanvullend deel zelf op zich te nemen.

Verdeeldheid raad

Voor de zomer werd al duidelijk dat de raad flink verdeeld is over de parkeerplaatsen. Veel partijen voelen wel wat voor de geste van de zakenkring, maar het college hield ook woensdagavond voet bij stuk.

De raad was, zo bleek tijdens de discussie, niet tevreden met de beantwoording van de (schriftelijke) vragen die gesteld werden. Verschillende amendementen en moties werden ingediend om de parkeerplaatsen alsnog in het ontwerp te fietsen, maar coalitiepartijen PvdA/GroenLinks en Gemeentebelangen sloten de gelederen. Hierdoor ontstond geen meerderheid en bleef de oppositie teleurgesteld achter.

„De plannen zullen er enorm mooi uit gaan zien, maar hoe de besluitvorming is verlopen, is een beetje jammer”, verwoordde CDA-raadslid Harm Holman het gevoel van de oppositie. „Voor een centrumaanpassing als deze zou je eigenlijk een raadsbreed gedragen uitkomst moeten hebben. Daar is nu absoluut geen sprake van. ”