Bomen preventief gesnoeid en gekapt in Mensingebos

RODEN In het Mensingebos zijn de afgelopen dagen bomen gekapt die sinds de zware storm in juni gevaar opleverden.

Met groot materieel trokken groenwerkers het bos in om geknakte takken weg te zagen en ontwortelde bomen te vellen. Een flink bosperceel was afgesloten sinds de storm die in juni voor veel schade zorgde in Roden. De afsluiting was nodig om te voorkomen dat bomen die nog niet omgewaaid waren maar wel op omvallen stonden gevaar zouden oplveren voor wandelaars of ander recreanten.

Bij de rooiwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ecologische waarden van het bos. Zo worden, als het kan, bomen afgetopt op enkele meters hoogte, zodat er een interessante plek voor allerlei vogels ontstaat. Om het bodemleven te stimuleren blijven de afgezaagde takken en bladeren liggen, tenzij er een pad wordt geblokkeerd.