Informatieavond over pensioenakkoord door FNV

Onlangs hield FNV Groningen een avond , waarin door een FNV-bestuurder toelichting werd gegeven op het door de FNV bereikte pensioenakkoord met minister Koolmees. Daarover bleek nog onduidelijkheid te ontstaan. Vandaar dat FNV Westerkwartier/Norodenveld een extra informatieavond houdt.

In de daarop volgende periode bereikten FNV Westerkartier/Noordenveld veel vragen over de verdere uitwerking van het akkoord. Het bestuur van Lokaal FNV Westerkwartier/Noordenveld, hebben gemeend deze geluiden te moeten oppakken en er zo mogelijk iets aan te doen. Zij hebben vervolgens het plan opgevat om de heer Tuur Elzinga uit te nodigen om toelichting te geven en de discussie aan te gaan over onze pensioenen.

Bestuurder Edwin Martirosian van FNV Groningen, heeft de heer Tuur Elzinga uitgenodigd om met u in gesprek te gaan over dit pensioenakkoord. De heer Elzinga zat bij de onderhandelingen met minister Koolmees aan tafel en zat dus heel dicht bij het vuur. Wie kan beter dan hij antwoord geven op de vragen die nog bij jou leven! Wie kan beter dan hij antwoord geven op de vragen die nog bij jou leven! Wij hopen dan ook op een levendige discussie. De conclusies uit de discussies willen wij kort op papier zetten en ter kennis brengen aan de commissie die onze pensioenbelangen heeft behartigd bij minister Koolmees.

Lokaal FNV Westerkwartier/Noordenveld nodigt u uit voor een bijeenkomst over het pensioenakkoord op dinsdagavond 27 augustus in De Postwagen, Hoofdstraat 53 te Tolbert, aanvang 19.30 uur, inloop 19.00 uur. U kunt zich aanmelden voor 22 augustus onder vermelding van uw naam en e-mail-adres naar :

Laurens Lukje: laurens.lukje@vereniging.fnv.nl

Bert Wolters: bert.wolters@vereniging.fnv.nl

Piet Kamp: pietkamp1@kpnmail.nl

Of tel. 06-51436553