Tegemoetkoming NS aan slachtoffers en nabestaanden holocaust

De Nederlandse Spoorwegen (NS) geeft een tegemoetkoming aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die door hen vervoerd zijn naar concentratie- en vernietigingskampen en doorvoerkampen.

Ongeveer 6000 mensen komen voor de tegemoetkoming in aanmerking. Het gaat om slachtoffers zelf, hun weduwen, weduwnaars, kinderen of erfgenamen. De tegemoetkoming is aan te vragen tot 5 augustus 2020.

Nabestaanden hebben een akte of uittreksel nodig om de tegemoetkoming te krijgen. Ze moten hun relatie met het slachtoffer kunnen aantonen.

Het gaat om de volgende documenten:

Bij weduw of weduwnaar: uittreksel BRP met gegevens over het huwelijk. Of een huwelijksakte als iemand niet in de BRP staat en/of bij een kind van het slachtoffer: uittreksel BRP met oudergegevens over het huwelijk. Of een geboorteakte als het kind niet in de BRP staat of als de oudergegevens niet in de BRP staan.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over een eventuele tegemoetkoming is te vinden op: tegemoetkoming of aan te vragen via 088 7926250. Dit telefoonnummer is maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar.