Negatief saldo over 2018 voor openbaar onderwijs in Noordenveld

Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON) had over het jaar 2018 een klein tekort van 38.000 euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting.

Er was een positief resultaat begroot van bijna 25.000 euro, op een totale exploitatie van 14 miljoen. Maar vooral doovermindering en hogere lonen voor onderwijspersoneel lagen de lasten bijna 1,5 miljoen euro hoger dan vooraf begroot.

Daar staat wel tegenover dat de baten door inkomsten vanuit het rijk met ruim 1,4 miljoen euro ook een stuk hoger lagen. De stichting laat weten dat het negatieve saldo gedekt kan worden uit de reserves. Die zijn volgens het jaarverslag nog ruim voldoende om financiële tegenvallers ook in de toekomst op te kunnen vangen.

Zo staat in het jaarverslag te lezen dat de buffers zo groot zijn dat de snelheid van handelen kan worden vergroot door bijvoorbeeld kosten voor te schieten die later terug te vorderen zijn. Voorbeeld hiervan is de snelle plaatsing van een complete noodschool voor OBS De Marke, afgelopen winter.