Gemeente in gesprek met omwonenden basisschool De Marke

Openbare Basisschool De Marke in Roden mag definitief nieuwbouwen op haar oude locatie aan de Molenweg. Bewoners met zorgen hierover gaan volgende week met de gemeente in gesprek.

De gemeenteraad van Noordenveld stemde donderdagavond in met het voorstel om De Marke te laten nieuwbouwen op haar oude locatie. Verontruste buurtbewoners wezen de raad nog wel op de penibele verkeerssituatie en zij zijn bang dat de nieuwe school, dat een integraal kindcentrum moet worden, te groot wordt en overlast gaat veroorzaken.

Gezamenlijk plan

Wethouder Alex Wekema zei hierop dat na het aanwijzen van deze locatie pas met elkaar gekeken wordt hoe de nieuwe school er precies uit komt te zien. Hij gaat de bewoners volgende week uitnodigen voor een gesprek met de gemeente en het schoolbestuur. Uitgangspunt is om gezamenlijk een plan te maken, en daarmee kon de raad akkoord gaan.

De sloop van het oude schoolgebouw aan de Molenweg gaat ongeveer 130.000 euro kosten. Afgelopen december moesten leerlingen en personeel dit verouderde gebouw aan de Molenweg in allerijl verlaten, vanwege verzakkingen in de fundering. Sindsdien krijgen de leerlingen les in een noodgebouw achter sportcentrum De Hullen.