Noordenveld breidt voorschoolse educatie voor kinderen met taalachterstand uit

Peuters met een risico op taalachterstand in de gemeente Noordenveld kunnen vanaf augustus gebruik maken van 16 uur voorschoolse educatie per week. Eerder was dit nog 11 uur.

Hiermee kunnen zij op een speelse manier hun achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool, volgens de gemeente.

De urenuitbreiding is voor peuters die van het Centrum Jeugd en Gezin een indicatie krijgen voor extra spelen en leren op de peuterspeelgroepen. Noordenveld heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren ingezet op de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen.

Wettelijke taak

,,Volgens een onderzoek kunnen peuters die voorschoolse eduactie volgen hun achterstand inlopen voordat ze starten op de basisschool. Dat effect is alleen bij een minimaal aantal uren voorschoolse educatie. Gemeenten hebben de wettelijke taak om in 2020 hun aanbod aan voorschoolse educatie uit te breiden, Noordenveld start hier dit jaar al mee,” aldus wethouder Alex Wekema.