Financiële tegenslagen geen reden tot paniek in Noordenveld

Door een flink tekort op het sociaal domein en enkele grote, onverwachte tegenslagen gaat het financieel minder dan voorheen in Noordenveld. Toch is dat volgens de raad nog geen reden tot paniek.

Dat bleek tijdens de raadsvergadering van maandagavond 8 juli, waarin de jaarstukken van 2018 en de perspectiefnota voor 2020 werden vastgesteld. Er is nog een overschot van ongeveer 3 miljoen euro, maar de raad sprak wel haar zorgen uit. Vooral over het tekort van het sociaal domein van 1,88 miljoen euro. Ook de bijdragen vanuit het Rijk zijn minder geworden.

Tegenvallers

Daarnaast waren in 2018 enkele grote tegenvallers te verwerken, waaronder de plotselinge sluiting en evacuatie van basisschool De Marke in Roden en de schade aan huizen in de Roder wijk Middenveld, door rioolwerkzaamheden.

Dit zorgt ervoor dat de gemeente er financieel minder rooskleurig voor staat dan aan het begin van deze collegeperiode. Toch waren de meeste fracties gematigd positief over het financiële vooruitzicht. Volgens een aantal raadsfracties moeten de verwachtingen en 'zeer ambitieuze plannen' voor de komende periode wel enigszins getemperd worden. "We moeten de tering naar de nering zetten", zei VVD-voorman Robert Meijer daarover.

Ozb-verhoging

Het college wilde liever de onroerendezaakbelasting (ozb) met 1,5 procentpunt extra verhogen (naast de al afgesproken 1,5 procentpunt). Maar Gemeentebelangen diende samen met het CDA, ChristenUnie en VVD een amendement in waarin deze verhoging teniet werd gedaan. "Het is onze plicht te voorkomen dat onze inwoners extra worden belast", zei CDA-fractievoorzitter Gerard Willenborg. "De meeste mensen krijgen al genoeg belastingen voor hun kiezen."

Volgens fractievoorzitter Rikus Koopman van Gemeentebelangen moeten sommige initiatieven eerst nog eens goed tegen het licht worden gehouden, voordat de belastingen omhoog gaan. "Doe eerst het noodzakelijke, dan het nuttige en dan pas, indien mogelijk, het aangename."