Oefening met nooddrinkwater

RODEN Donderdag 20 juni van 19.00 tot 20.30 uur wordt een nooddrinkwateroefening gehouden bij de parkeerplaats achter sportcentrum De Hullen.

Samen met de WMD drinkwater BV, Veiligheidsregio Drenthe en het Rode Kruis organiseert de gemeente Noordenveld een oefening. Tijdens de oefening is er zogenaamd een hoofdwaterleiding gesprongen en zit een deel van Roden zonder water. Bij het nooddrinkwaterpunt kunnen de inwoners een hoeveelheid drinkwater afhalen om te voorzien in de primaire behoefte. Hierbij werken WMD, gemeente en Rode Kruis samen.

Realistisch

Inwoners uit de wijk Hullenveld zijn gevraagd om daadwerkelijk water te komen halen bij het uitgiftepunt, om de oefening zo realistisch mogelijk te maken. Aansluitend is in de noodlocatie van OBS De Marke een bescheiden informatiemarkt.

Er wordt geoefend met het inrichten van een nooddrinkwaterpunt. De gemeente gaat een locatie inrichten waar de WMD drinkwater kan uitgeven. “We oefenen hier echt een noodvoorziening”, aldus burgemeester Klaas Smid. “De hulpdiensten zullen bij een langdurige uitval van drinkwater een beroep doen op de redzaamheid van instellingen en inwoners. Denk daarbij aan uzelf, uw familie, vrienden en kennissen uit uw omgeving.”