Noordenveld pakt overlast jeugd aan

RODEN B en W van Noordenveld willen de ernstige overlast van jongeren aanpakken. Directe aanleiding voor dit advies is de ernstige overlast van hangjeugd op de natuurspeelplaats aan het Riesven te Roden.

Buurtbewoners spreken van geluidsoverlast tot laat in de nacht; drankgebruik en dronken jongeren; urineren op het veld en struiken; het in brand steken van dozen en overig afval; veel zwerfvuil op het veld en in het water; kapot gegooide bierflesjes op het woonerf en in de tuin; er warden plastic flessen tegen de ramen gegooid.

De bewuste jongeren zijn in de middag al aanwezig, waardoor de kleinere kinderen (voor wie de speeltuin voor bedoeld is) wegblijven. Voor de buurtbewoners reden om een handtekeningenactie te starten (ruim 20 omwonenden roepen de gemeente op aanpassingen aan de natuurspeelplaats te doen) en zich te melden bij de gemeente om te zoeken naar een oplossing. Wethouder Jeroen Westendorp heeft meerdere keren gesproken met de omwonenden. Daardoor zijn er rond de jaarwisseling al enige aanpassingen aan de speelplaats uitgevoerd om (vuurwerk)overlast te voorkomen. B en W erkennen dat onvoldoende is gecommuniceerd over de aanleg van de waterspeelplaats

Gesprekken

Een holle buis is verwijderd en het terrein is geëgaliseerd. De politie heeft deze locatie meegenomen op de route en meermalen bezocht. Oak de jongerenwerker van WiN heeft veel tijd en energie gestoken in gesprekken met de jongeren. Na een aanvaring van de jeugd met een buurtbewoner heeft de jeugd zich tijdelijk verplaatst naar het terrein van VV Roden en VV Nieuw-Roden om vervolgens verder te verplaatsen naar Zijpendaal, locatie skatebaan.

De aanleg van de natuurspeelplaats, een aantal jaren geleden, is mede een initiatief geweest van de wijkbelangenverenigingen de 5e Verloting. Voor de oorspronkelijke aanleg leek destijds voldoende draagvlak vanuit de buurt te zijn. De bewoners geven echter aan hier onvoldoende bij betrokken te zijn geweest en dat men zich min of meer voor een voldongen feit geplaatst voelde. De natuurspeelplaats is een hangplek voor jeugd, maar oak het recreatieve gebruik zorgt voor geluidsoverlast.

Verwijderen

Tijdens de gesprekken is verkend welke mogelijkheden er op zijn om de bestaande overlast en toekomstige overlast te beperken/voorkomen. Omwonenden stellen voor alles te verwijderen waar de hangjeugd op kan zitten en hangen, zoals boomstammen, een vlot en een picknicktafel, het tijdelijk plaatsten van een mobiele camera en uitnodigen van jeugd en ouders.

Noordenveld stelt dat te verwachten is, dat de natuurspeelplaats met de geplande ingrepen, minder aantrekkelijk wordt voor de jongste jeugd. Maar ruim 100 meter verderop is een uitgebreide speelvoorziening met diverse klim- en klautertoestellen aanwezig is. Verder is het buitengebied, met groen en sloten, dichtbij en de groep en overlast hebben zich verplaatst

lnmiddels is de groep uit elkaar gevallen en heeft een deel van de groep zich verplaatst naar het Zijpendaal, locatie skatebaan. Problemen daar zijn (geluids)overlast, vernielingen, grensoverschrijdend (sexueel) gedrag en ernstig middelengebruik. De politie neemt de locatie mee op route en het jongerenwerk houdt contact met de jongeren. Inmiddels is de jongerenwerker in gesprek met de jeugd. Naast overleg wordt gekeken naar eventuele mogelijkheden ergens een hangplek te realiseren, mochten de jongeren daar behoefte aan hebben.