Gedetineerden aan het werk dankzij FC Emmen

VEENHUIZEN Het project Naoberschap Inside binnen de muren van de gevangenis Esserheem in Veenhuizen werpt zijn vruchten af. Tien gedetineerden zijn begin april gestart met het project. Een aantal van hen krijgt maandag 3 juni een certificaat uitgereikt door Ben Haverkort, directeur van FC Emmen.

Deze gedetineerden hebben aangetoond te voldoen aan de elf kernwaarden van Naoberschap United, de maatschappelijke tak van FC Emmen. Drie gedetineerden zijn al zeker van een baan na afloop van hun gevangenisstraf. Het aan het werk helpen van (ex-)gedetineerden, binnen het netwerk van businessclubleden en sponsoren van FC Emmen, is het uiteindelijke doel van het project van penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen en Naoberschap United. Hierbij is een voorname rol weggelegd voor MatchBoyz recruiting & career, het bedrijf van voormalig FC Emmen-directeur Henk Eising en Jasper Veenstra.

Om de betrokkenheid van de zakenpartners van de betaald voetbalclub te benadrukken, speelt een team van de businessclub van FC Emmen maandagavond een partijtje voetbal binnen de bajesmuren. Tegenstander is een gevangenisteam met daarin in elk geval de gedetineerden die succesvol hebben deelgenomen aan het project Naoberschap Inside.

Engeland

FC Emmen is de eerste betaald voetbalorganisatie in Nederland die een project is gestart waarbij gedetineerden in de gevangenis (voetbal)training krijgen aangeboden. Het idee is opgedaan in Engeland. In de Premier League zijn veel clubs die dergelijke maatschappelijke projecten hebben, vaak met veel succes. Doel is niet om bajesklanten te scouten voor het eerste elftal, maar ze te laten werken aan de elf kernwaarden van FC Emmen en stichting Naoberschap United. Deze kernwaarden zijn: respect, voorbeeld, proactief, professioneel, samenwerken, vertrouwen, discipline, ambitieus, initiatief, creatief en plezier.

Bert Koops (projectleider namens PI Veenhuizen) kijkt tevreden terug op deel één van het project. “Niet alle gedetineerden hebben de eindstreep gehaald. Doordat ze geblesseerd raakten of omdat ze niet konden voldoen aan de gestelde eisen. Dan houdt het natuurlijk op. Het is meteen een goede les voor ze. Als je iets wilt bereiken moet je er volledig voor gaan. Zo werkt het voor iedereen die graag een baan wil, dus ook voor gedetineerden.” Jos Schaart, manager van stichting Naoberschap United, is eveneens positief. “Ik ben ervan overtuigd dat dit concept werkt en krijg veel energie van dit project. Het is mooi om een gedetineerde te helpen met het maken van de keuze voor werk en een betere toekomst in plaats van dat hij kiest voor de criminaliteit. Dat is goed voor hemzelf en voor de maatschappij.”

Vervolg

Naoberschap Inside krijgt de komende tijd een vervolg. Na de zomer start er een tweede groep binnen Esserheem. Alleen gedetineerden die goed gedrag vertonen, gemotiveerd zijn, in de laatste fase van hun detentie zitten of een korte straf hebben, komen in aanmerking voor deelname. Personen die veroordeeld zijn voor een zedendelict of geruchtmakende zaak zijn uitgesloten van deelname.

Het project vloeit voort uit het convenant dat de stichting Naoberschap United en PI Veenhuizen op 25 november 2018 hebben ondertekend. ‘Beide partijen vinden het van groot belang dat kwetsbare mensen – weer – volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Daarbij is sport een belangrijk middel’, zo staat in het convenant.