Groei Veenhuizer bedrijven

VEENHUIZEN De een wat meer dan de ander, maar twee bedrijven in Veenhuizen lopen prima. Dat merkten woensdag ook burgemeester en wethouders van Noordenveld.

De Tuinen van Weldadigheid is opgericht door Lambert Sijens en Jolanda Loonstra. Achter de boerderij aan de Hospitaallaan hebben ze een kwekerij van bijzondere en/of zeldzame groenten. En hoe! In Veenhuizen wordt de grootste collectie eetbare gewassen van Nederland geteeld.

Het gaat voornamelijk om zaai- en pootgoed, gecertificeerd, biologisch met alleen al 150 soorten bonen, 80 soorten knoflook en ruim 100 aardappelrassen. Sinds twee jaar is er een eigen zaadlijn en heeft het bedrijf een eigen webwinkel. Een sleutelrol in de bedrijfsvoering van De Tuinen van Weldadigheid is er voor de vrijwilligers die in de kwekerij werken. Mensen vanuit een zorgachtergrond hebben op deze plek een zinvolle dagbesteding.

Het stel kent elkaar vanuit Zwolle en had wat beroep betreft een andere, verschillende achtergrond. „We waren rond de 40 en vroegen ons af, willen we zo nog jaren door, of willen we iets heel anders”, vertelt Lambert. In Veenhuizen diende zich een unieke gelegenheid aan, toen Ruurd Walrecht en Boele Ytsma stopten met hun Oerakker, later de Nieuwe Akker.

Na een gedegen voorbereiding werd De Tuinen van Weldadigheid uit de grond gestampt. Groei is nu moeilijk, ook al vanwege de factor ‘arbeid’. De zorg-functie willen de Veenhuizers graag uitbreiden met eigen woonruimte, maar die is nog niet gevonden.

Even verderop, naast de brandweerkazerne, is Robuusteiken Ecologische Bouw gevestigd. Met Robuusteiken Ecologische Bouwelementen en Robuusteiken Ecologische Infra gaat Peter Kroes samen met mede-directeur Wim-Heerke Spronk voor de vergroening van de samenleving.

Robuusteiken bouwt onder meer woningen die voorzien in opslag voor het huidige overschot aan CO2. Kroes heeft berekend dat door de CO2-opslag in één houten Robuusteiken-woning één gemiddeld gezin zo’n zeventien jaar CO2-neutraal kan leven. Het constant inademen van zuurstofrijke lucht is belangrijk om gezond te leven en Peter Kroes wil dat voor een breed publiek toegankelijk maken met Robuusteiken. Met het concept gaat de onderneming nationaal en internationaal de markt op.

De Infra-afdeling houdt zich bezig met alles wat ‘buiten’ is, van speeltoestellen tot bruggen of bankjes. Wim-Heerke zi tin dit opzicht ook veel groei mogelijk. Verwijzend naar de imposante houten bruggen over de rondweg van Sneek. Veenhuizen verlaten is niet in beeld. „We nodigen vaak mensen uit, ook voor een dagje Veenhuizen. Die weten niet wat ze zien”, aldus Kroes.