Onderzoeksrapport Mensinge, Kinderwereld

Roden - Het college van burgemeester en wethouders heeft 21 mei besloten in te stemmen met het onderzoeksrapport van buro Edzes over de doorontwikkeling van Museum Havezate Mensinge en de samenwerking tussen de Museum Havezate Mensinge en Museum Kinderwereld.

Het onderzoek vloeide voort uit het beleidsplan van de stichting Landgoed Mensinge dat de gemeenteraad in maart 2018 heeft onderschreven. Het onderzoek is begeleid door de gemeente, Museum Mensinge en Museum Kinderwereld.

Onderzoeksrapport buro Edzes

Het onderzoeksrapport schetst een grondige vernieuwing van de vaste presentatie van de Havezate. Het is voor het voortbestaan van het museum belangrijk dat ze een eigentijdse presentatie krijgt. Daarbij komt een accent te liggen op Mensinge als dé Drentse havezate.

De havezates in Drenthe waren in het bestuur en in de agrarische ontwikkeling van Drenthe erg belangrijk door de eeuwen heen. Er zijn ook hele mooie en boeiende verhalen over te vertellen. Havezate Mensinge is de enige havezate die als museum in gebruik is en waar dat verhaal dus van dichtbij beleefd kan worden.

Voorzitter Folkert Bangma: “Ik ben blij met het onderzoeksrapport, we kunnen nu echt stappen zetten om Mensinge tot een eigentijds museum te maken met een uitstraling waar je in elk opzicht niet aan voorbij kunt”.

Niet alleen de tentoonstelling bij Mensinge gaat veranderen. In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan voor Kinderwereld om te vernieuwen en meer aandacht te geven aan de topstukken in de collectie. Directeur / bestuurder Daniëlle Lokin: “Ook het buitenterrein willen we gaan aanpakken. Er kan dan veel vaker gespeeld worden met bijzonder speelgoed. Ik ben blij met de veranderingen die worden ingezet en dat dit ook in een evenwichtige samenwerking kan gebeuren”.

Daarnaast concentreert het rapport zich op de samenwerking met Museum Kinderwereld en met de erfgoedinstellingen op de Brink in Roden. Er is een gezamenlijke missie benoemd: ‘Spelen en opvoeden, toen en nu’. De erfgoedinstellingen op de Brink hebben inmiddels de handen ineen geslagen en besloten om in een koepel samen te gaan werken. Door samen te werken is er meer mogelijk op het gebied van tentoonstellingen, activiteiten en communicatie. Samenwerking heeft meerwaarde: samen kom je verder.

Fasen

De doorontwikkeling is een langdurig en intensief traject. Er wordt aan de hand van een aantal fasen in het rapport geschetst hoe de doorontwikkeling tot stand kan komen. Dit is een meerjaren traject Het college stelt aan de gemeenteraad voor om 55.000 extra subsidie beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen. Verder zal een bijdrage worden gevraagd van de provincie Drenthe en er wordt een flinke inzet van fondsen verwacht.

Weer een stap verder

Wethouder Alex Wekema: “Met het onderzoeksrapport is een flinke piketpaal geslagen voor de realisatie van een eigentijds Museum Mensinge. Ik ben heel blij met het feit dat alle erfgoedinstellingen op de Brink in Roden het rapport omarmen en de handen ineen slaan om hechter samen te gaan werken. Zij moeten het per slot van rekening doen. De Brink is een prachtige plek in Roden, het verhaal van Roden kan wat het college betreft verteld gaan worden door de cultuurhistorische instellingen tezamen.” Het rapport wordt, volgens de huidige planning, behandeld in de gemeenteraad van 11 juli.