Cursus Kunstgeschiedenis, seizoen 2019-2020 bij Vrouwen van Nu Roden

Roden - Meesters uit de kunstgeschiedenis, beeldende kunst van 1600 tot 1800 staan centraal bij de cursus Kunstgeschiedenis van Vrouwen van Nu Roden.

De hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis van 1600-1800 worden besproken. Alom bewonderde kunstobjecten van beroemde kunstenaars zoals Rembrandt, Frans Hals, Jacob van Ruisdael en Judith Leyster worden behandeld en de stijlperioden gotiek, barok, rococo en neoclassicisme komen aan bod.

Ook wordt de uiterst gedetailleerde paneelschilderkunst van de Oudnederlandse meesters Jan van Eyck en Rogier van der Weyden besproken. Deelnemers leren de stijlkenmerken herkennen en er wordt aandacht besteed aan het leven van de kunstenaar, de rol van opdrachtgevers, materialen en technieken. De kunstenaars en kunstwerken worden geplaatst in de cultuurhistorische context.

Docente is kunsthistorica Miranda van Gelderen. Er zijn tien lezingen om de week op donderdag van 14 tot 16 uur. De start is in oktober 2019 bij voldoende deelnemers. Cursusprijs is 165.

Opgeven, bij voorkeur voor 1 juni, bij Wikky van der Horst, tel. 06-81910031; e-mailadres: wikkyvanderhorst@gmail.com. De locatie wordt nog bekendgemaakt. Lidmaatschap van Vrouwen van Nu is noodzakelijk.