Pand Ceintuurbaan Noord in beeld als verzamelgebouw met werk-leerfunctie

RODEN De Boekenmarkt, Kleding- en Voedselbank (BKV) hebben de wens om gezamenlijk huisvesting te vinden. Zij zien hierin een rol voor de gemeente weggelegd.

Na overleg is de gemeente bereid om de locatie Ceintuurbaan Noord 122 te bestemmen als verzamelgebouw, met werk-leerfunctie. De bekostiging kan uit het reguliere Re-integratiebudget van de Participatiewet.

Wanneer de gemeente voorziet in de kosten van huisvesting en energie wordt het voortbestaan van de BKV activiteiten minder onzeker, zo redeneert de BKV. Dat is in hun ogen van belang voor inwoners van Noordenveld die gebruik maken van de diensten, veelal de meer kwetsbare inwoners. Deze wens van de BKV is overigens niet nieuw, ook in het recente verleden hebben zij hierover met B en W gesproken. Nu er een geschikte locatie op het oog is komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling.

Het gemeentebestuur ziet mogelijkheden om mee te werken. Het gebouw moet dan niet alleen onderkomen worden voor de BKV, maar een bredere functie krijgen (verzamelgebouw). Het gaat daarbij vooral om een werk-leerfunctie voor inwoners die een beroep doen op de Participatiewet. Sinds 1 januari 2019 is Noordenveld als gevolg van de opheffing van de ISD Noordenkwartier zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet.

Functie

De Kledingbank kan dankzij een bereidwillige ondernemer voor weinig kosten gebruikmaken van een bedrijfspand aan de 1e Energieweg in Roden. Het pand is echter in dusdanig slechte staat dat blijven eigenlijk niet langer kan. De Voedselbank Noordenveld-Leek aan de Kanaalstraat gaat als gevolg van de herindeling in het Westerkwartier, zonder Leek verder. In Noordenveld is alien nog een verzamel- en uitgiftepunt nodig. De Boekenmarkt, een begrip in Roden en omgeving, heeft ieder jaar te maken met een steeds lastiger wordende zoektocht naar een geschikte locatie.

Een andere belangrijke functie is die van werk-leerplaats, voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. BKV en de verhuurder zijn positlef over de plannen. De locatie kan per september 2019 volledig beschikbaar zijn voor de inrichting van de nieuwe functie.

Bij de tweede functie is te denken aan taalontwikkeling, dag/werkritme opdoen, voorbereiding op stage (jongeren uit het praktijkonderwijs), werknemersvaardigheden ontwikkelen, maar ook Beschut Werken. Het concept van een verzamelgebouw met werk-leerfunctie is besproken met de klantmanagers, werk/jobcoaches, een docent van de Esborg (praktijkonderwijs) en Vluchtelingenwerk. Partijen zijn positief en over een dergelijke werk-leerplaats voor hun doelgroepen in Noordenveld.