Thomashuis Roden mag gehandicapte bewoonster (41) niet op straat zetten

Assen / Roden - Het Thomashuis in Roden mag de zorg- en huurovereenkomst van de 41-jarige meervoudige gehandicapte Mijke niet eenzijdig opzeggen. Dit heeft de rechter maandag beslist.

De vrouw verhuisde met haar ouders in 2010 vanuit Den Haag naar het Noorden. Sindsdien verblijft Mijke in de kleinschalige woonvorm in Roden. De ouders uiten sinds januari 2017 kritiek over de wijze waarop Mijke wordt verzorgd. ‘Het plafond was bereikt’, vonden de huidige eigenaren van het tehuis. De vertrouwensrelatie is volgens hen dusdanig verstoord, dat er geen andere weg was dan de contracten te ontbinden. 

Zwaarwegende redenen

De zorgovereenkomst kan worden gezien als een duurovereenkomst die slechts tussentijds kan worden opgezegd als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Er is een conflict met de ouders, niet met de bewoonster zelf. De rechter vindt dat er niet voldoende is gekeken naar oplossingen en is het niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk. 

Het feit dat er is geklaagd mag niet worden gezien als gewichtige reden voor opzegging. De wet schrijft voor dat de zorgbieder zorgvuldig onderzoek moet doen naar de geuite klachten. Dit is volgens de rechter onvoldoende gebeurd.

Geen verbetertraject

Uiteindelijk heeft de Geschilleninstantie Zorggeschil beslist dat het Thomashuis de stappen die minimaal moeten worden gezet om tot een opzegging te komen, niet zijn doorlopen. Een verbetertraject is niet verkend en niet met de partijen besproken. Er is ook geen laatste waarschuwing gegeven. 

Het Thomashuis heeft na die uitspraak nog een bemiddelaar ingezet. Ook deze stap heeft de rechter geen duidelijkheid verschaft. De rechter sluit de ogen daarnaast niet voor de woorden als ‘geestelijke mishandeling’ die door ouders zijn gebruikt. ‘Hierdoor is de verstandhouding wel op scherp komen te staan’, meende de rechter, ‘De negatieve situatie die is ontstaan kan niet enkel worden toegeschreven aan de ouders.’

Geen heil

De zorgondernemers gaven op zitting aan dat zij geen heil meer zagen in het voortzetten van het contact met de ouders. ‘Dan trek ik liever de stekker eruit’, zeiden ze tegen de rechter. ‘Wij zijn aan het eind van ons Latijn.’ Dat neemt niet weg dat zij de contractuele verplichtingen na moeten komen. Het kost de onderneming 1000 euro per dag wanneer zij dit niet doen. (ADP)