Info-paneel op begraafplaats Norg

NORG Enkele leden van de werkgroep ‘Begraafplaats’ en het bestuur van de Historische Vereniging Norch, samen met vormgeefster Ellen Tierie, een informatiepaneel ontwikkeld.

Het paneel biedt info over de begraafplaats aan de Kerkhofsdrift in Norg. De onthulling is zaterdag 18 mei. Begraafplaatsen zijn van historische waarde. De aandacht van de werkgroep ‘Begraafplaats’ gaat vooral uit naar het schoonhouden en herstellen van grafmonumenten.

Enkele jaren geleden is begonnen met het verzamelen en het op schrift zetten van interessante informatie van personen die met name op het oude deel van begraafplaats begraven liggen. Met de ingebruikname van het informatiepaneel wil Norch tevens een bijdrage leveren aan personen die onderzoek doen naar hun familiegeschiedenis.

Met de uitdrukking ‘Onze familiegeschiedenis ligt op het kerkhof’ wil de vereniging deze onderzoekers stimuleren hiermee aan de slag te gaan. De vernieuwde website www.historischnorch.nl geeft hierin (onder “typisch norg / begraafplaats”) alvast een eerste aanzet. Het informatiepaneel is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de gemeente Noordenveld in het kader van Het Jaar van het Cultureel Erfgoed 2019.