Noordenveld wil meewerken aan nieuwe Hoprank

PEIZE In het najaar van 2017 heeft interzorg bij de gemeente haar plannen kenbaar gemaakt voor vervangende nieuwbouw van zorginstelling De Hoprank te Peize.

Onlangs is een concept inrichtingsplan ontvangen. De huidige bebouwing van de Hoprank voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Om de bewoners ook in de toekomst van de juiste zorg te kunnen voorzien is nieuwbouw noodzakelijk. De bestaande panden worden gesloopt zodat ruimte ontstaat voor nieuwbouw. Interzorg wil op de locatie de nieuwe Hoprank realiseren met 62 zorgappartementen met gemeenschappelijke ruimten voor de bewoners.

Gezamenlijk met Interzorg, ontwikkelaar Roosdom Tijhuis en de gemeente is intensief samengewerkt om tot schetsplan te komen. De reden voor de intensieve samenwerking is de forse formule die Interzorg wil realiseren in het oude karakteristieke centrum van Peize. Er is gekozen voor het behoud van het voorhuis van de boerderij en zoveel mogelijk behoud van de oude bomen op de brink en het terrein.

Grondverkoop

Het huidige bestemmingsplan moet worden herzien. Om te komen tot een integrale ontwikkeling is de gemeente nog in overleg met Interzorg om een perceel grond te verkopen en eventueel aan te kopen. Interzorg heeft een kavel van de gemeente nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken. Het betreft de huidige parkeerplaats van de Hoprank.

In een vroeg stadium zijn de disciplines stedenbouw en welstand betrokken in de advisering over de het ontwerp van de nieuwbouw. Aanleiding is dat De Hoprank een belangrijke plek inneemt in het Brinkgebied van Peize. Anderzijds het grote bouwvolume dat Interzorg wil gaan realiseren in de dorpskern.

Boerderij

Belangrijk uitgangspunt vormde dan ook de aansluiting op de begrenzing van de Brinkzone en het (gedeeltelijk) behouden van de historische boerderij. De boerderij heeft geen monumentale status, maar draagt sterk bij aan het agrarische en historische karakter van deze plek en het dorp Peize. Door de boerderij in de nieuwbouw te integreren wordt een link gelegd met het verleden en wordt de ruimtelijke karakteristiek op deze plek behouden.

De doelgroep die lnterzorg gaat bedienen valt buiten het woonbeleid van de gemeente. Het betreft de zwaarste categorie zorg die geleverd gaat worden in de Hoprank. Tijdens twee informatieavonden georganiseerd voor Dorpsbelangen, bewoners van De Hoprank en de direct omwonenden, was de respons op de gepresenteerde nieuwbouwplannen positief.