Meepraten over aanpak van Heerestraat

RODEN In het uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden is een onderzoek naar een nieuwe inrichting van de Heerestraat opgenomen als één van de uit te voeren projecten.

In de afgelopen tijd heeft de gemeente Noordenveld samen met vertegenwoordigers van de Zakenkring, de wijkbelangenvereniging Centrum en Toegankelijk Noordenveld nagedacht over hoe de inrichting van de Heerestraat er in de toekomst uit kan zien.

Uitgangspunt voor de nieuwe inrichting van de Heerestraat is dat het een straat moet zijn waar je goed kunt komen, waar je graag verblijft en een straat die de klimaatverandering (hitte of juist veel regen) goed kan opvangen.

Schets

Deze uitgangspunten zijn verbeeld in een schets voor de Heerestraat. Op www.Roden.nl zijn de verbeelding van de Heerestraat en de uitleg over de gemaakte keuzes te vinden. Belangstellenden kunnen tot en met 5 mei reageren.

De openbare ruimte van het winkelhart van Roden, de Heerestraat, is vooral functioneel ingericht als stop&go verkeersgebied. Er is behoefte dit gebied meer dienstbaar te maken aan het eigenlijke hoofdgebruik; een winkelstraat en verblijfsgebied. Het straatbeeld kan sfeervoller, meer uitnodigend en aansprekender worden ingericht.

Meer dorps

Ook het bebouwingsbeeld (bouwvormen en gevelbeeld) kan worden opgewaardeerd. Er is behoefte meer ‘dorps’ karakter en onderlinge variatie toe te voegen. Andere aandachtspunten zijn dichtgeplakte etalageruiten, veel reclame-uitingen, foutparkeren, een toenemende vergrijzing en een afnemende verblijfsduur.

Heerestraat van ‘place to buy naar place to be (and buy)’: het verbeteren van het openbare gebied van de Heerestraat van gevel tot gevel tot een veiliger en aantrekkelijker openbare verblijfsruimte met meer groen, verbeteren van het bebouwingsbeeld door meer ‘dorps’ karakter en onderlinge variatie toe te voegen, een betere en meer samenhangende koppeling met de rest van het centrum, een passende verkeers- en parkeersituatie, ook gericht op voetgangers, fietsers en minder validen.

Na de zomer begint Noordenveld met het programma van eisen en in het vierde kwartaal wordt het voorlopig ontwerp gemaakt en besproken. Het definitieve ontwerp wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond. De uitvoeringsfase start in het tweede kwartaal van 2019, met uitzondering van aanpassing van het bestemmingsplan. In verband met de lange doorlooptijd wordt daarmee al in het laatste kwartaal van 2018 al begonnen.