Jong en oud zaaien...

RODEN De landelijke zaaidag was paasmaandag een prachtig evenement. Anita van der Noord van duofractie PvdA/GroenLinks had samen met het IVN paaseieren zoeken en zaaien van wildebloemenzaad op touw gezet.

Vele kinderen en hun ouders deden enthousiast mee, aan de Mensingeweg maar vooral bij obs De Poolster in Nieuw-Roden. Het IVN zorgde voor bloemenzaad, met als verwacht resultaat op beide lokaties gekleurde bloemenvelden, die natuurlijk bijen, vlinders en andere insecten aantrekken.

De kinderen stonden al in de aanval om eieren te zoeken, maar eerst vertelden Age Wynia (imker) en Bert van der Pol (IVN) nog over hoeveel de bijen voor ons betekenen. Nadat alle eieren waren gevonden, werd volop op de voorbewerkte vochtige grond bij OBS de Poolster en Mensingeweg gezaaid. (Eigen foto’s.)