FC Emmen gaat training geven in gevangenis

VEENHUIZEN Als eerste betaald voetbalorganisatie in Nederland is FC Emmen een project gestart waarbij gedetineerden in de gevangenis (voetbal)training krijgen aangeboden.

Doel is niet om bajesklanten te scouten voor het eerste elftal, maar ze te laten werken aan de elf kernwaarden van FC Emmen en stichting Naoberschap United. Lukt dat, dan maakt een gedetineerde kans om na zijn detentie een baan te krijgen via het netwerk van de sponsoren en businessclubleden van FC Emmen.

Het gevangenisproject is een initiatief van de stichting Naoberschap United, de maatschappelijke tak van FC Emmen, in samenwerking met de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen. “Als Naoberschap United hebben we al diverse projecten lopen”, zegt Jos Schaart, manager van stichting Naoberschap United. “Vooral gericht op mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gedetineerden vallen daar ook zeker onder. Ze zitten tijdelijk een straf uit, maar de maatschappij en zij zelf hebben er baat bij wanneer ze na hun detentie weer op een fatsoenlijke manier onderdeel kunnen uitmaken van de samenleving. Werk en dus inkomen is daarbij een heel belangrijke factor.”

Start

Afgelopen week is in gevangenis Esserheem in Veenhuizen het project Naoberschap Inside van start is gegaan. Schaart: “Recent zijn we op bezoek geweest in Engeland en hebben bij Fulham een vergelijkbaar project in een Londense gevangenis gezien. In de Premier League zijn veel clubs die dergelijke maatschappelijke projecten hebben, vaak met veel succes.”

Gedetineerden die het project succesvol afronden krijgen na acht weken een certificaat. Dit certificaat is een bewijs dat de deelnemer met goed gevolg heeft gewerkt aan de elf kernwaarden van Naoberschap Inside: respect, voorbeeld, proactief, professioneel, samenwerken, vertrouwen, discipline, ambitieus, initiatief, creatief en plezier. Aan het einde van het traject spelen de gevangenen bovendien een voetbalwedstrijd tegen een team van de businessclub van FC Emmen.

Voorwaarden

Bert Koops (projectleider namens PI Veenhuizen): “Gedetineerden moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te voor deelname aan Naoberschap Inside. Zo moeten ze goed gedrag vertonen, gemotiveerd zijn en of een korte straf hebben of in de laatste fase van hun detentie zitten. Personen die veroordeeld zijn voor een zedendelict of geruchtmakende zaak zijn uitgesloten van deelname. Drentse gedetineerden hebben een streepje voor in dit project.”

Bj de trainingen gaat het niet alleen om voetbalaspecten, het traject omvat ook individuele gesprekken en groepsgesprekken om te praten over diverse aspecten van detentie en een leven na de gevangenis. Ook is er een intakegesprek met potentiële werkgevers. De sportlessen worden verzorgd door twee trainers van Naoberschap United, in samenwerking met sportinstructeurs van de gevangenis in Veenhuizen.

Baan

Doelstelling van Naoberschap Inside is om gedetineerden, die met succes het programma doorlopen, te begeleiden naar een (betaalde) baan via het netwerk van FC Emmen. Hierbij is een voorname rol weggelegd voor MatchBoyz recruiting & career, het bedrijf van voormalig FC Emmen-directeur Henk Eising en Jasper Veenstra.

Het project Naoberschap Inside vloeit voort uit het convenant dat de stichting Naoberschap United en PI Veenhuizen op 25 november 2018 hebben ondertekend. ‘Beide partijen vinden het van groot belang dat kwetsbare mensen – weer – volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Daarbij is sport een belangrijk middel’, zo staat in het convenant.