Scholieren De Elsakker herdenken in De Fledders

zUIDVELDE Ieder jaar op of rond 13 april (de bevrijdingsdag van Norg) herdenken de leerlingen in de bovenbouw van OBS De Elsakker bij het door de school geadopteerde monument ‘Kamp De Fledders’.

Afgelopen maandag hebben de leerlingen van groep 6/7/8 een krans gelegd en de slachtoffers herdacht. Alle leerlingen hebben daarbij iets gezegd. De teksten werden onder een steen, samen met een bloemstuk, bij het monument gelegd.

Het monument 'Kamp de Fledders' in Westervelde is opgericht ter nagedachtenis aan de 120 joodse mannen die in de periode juli-oktober 1942 in dit werkkamp ondergebracht waren.

Bouw

Rijkswerkkamp ‘De Fledders’ werd midden jaren dertig gebouwd. Het kamp deed toen dienst als verblijfplaats van gevluchte joden uit Duitsland en werklozen die werden aangesteld voor ontginningswerk.

Tijdens de bezettingsjaren werd De Fledders een Joods werkkamp. In de periode juli-oktober 1942 werden er 120 Groningse joden tewerkgesteld. Op 2 en 3 oktober 1942 zijn zij allen door de bezetter overgeplaatst naar concentratiekampen. Geen van hen heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd.

Na de bevrijding werden in het kamp NSB-ers gevangen gehouden. Eind jaren veertig werd 'De Fledders' gebruikt als opvangplaats voor Zuid-Molukkers. De laatste van de vier houten barakken werd omstreeks 1959 afgebroken. (bron: https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken) (Foto’s De Elsakker.)