Klas van de Week

RODEN Deze week een bezoek aan obs De Tandem in Roden. En dat op een speciale dag, namelijk die van de Koningsspelen. De jongere leerlingen genoten onder meer van een ontbijt en gingen uiteraard graag op de foto voor deze rubriek. Op de foto groepen 3 en 4 met de juffen Marjolein de Bruin (links), Bianca Kroese (midden) en Thea van Lacum. Ook in het Roder Journaal: mail dan naar roderjournaal@ndcmediagroep.nl