Dialoogavond Welstandsnota voor kern Roden

RODEN De gemeente Noordenveld is bezig met het opstellen van een "Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota".

De welstandsnota bevat handvatten voor bouwwerken over bijvoorbeeld de hoofdvorm, de ligging, het materiaalgebruik en de gevelindeling. Deze handvatten kunnen voor u als inwoner van belang zijn voor eventuele bouwplannen en het aangezicht van uw dorp.

Daarom gaat de gemeente samen met Libau (onze onafhankelijke adviseur voor de ruimtelijke kwaliteit) on tour om hierover met inwoners van Roden in gesprek te gaan. De bijeenkomst is donderdag 25 april va n 19.30 – 22.00 uur (inloop 19.15 uur) in Dörpshuus Nij-Roon, Roderweg 86 te Nieuw Roden.

Voor meer info: Martine Westra of Roy Stavenga, telefoon 050 - 50 27 222 (doorkiesnummer 3, optie Vergunningen).