Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen 2019

REGIO Dijkgraaf Bert Middel, voorzitter van het centraal stembureau, heeft maandag de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen 2019 voor Noorderzijlvest bekend gemaakt.

Het centraal stembureau is daarvoor in een openbare zitting bijeen geweest. In totaal deden 8 partijen mee aan de verkiezingen. Water Natuurlijk haalt in de definitieve uitslag 5 zetels. De PvdA 3, het CDA 2, de ChristenUnie 2, Betaalbaar Water 2 en de VVD 1 zetel.

Op basis van de restzetelverdeling treedt ook de partij 50PLUS met 1 zetel toe tot het bestuur van waterschap Noorderzijlvest. De Algemene Waterschapspartij, niet politiek wel deskundig keert definitief niet terug. Twee kandidaten treden met voorkeurstemmen toe. Samen met de geborgde zetels vormen bovengenoemde partijen het algemeen bestuur.

Installatie

Over de uiteindelijke toelating van de kandidaten in het algemeen bestuur beslist het zittende algemeen bestuur. Een commissie uit het huidig algemeen bestuur onderzoekt de geloofsbrieven van de 23 nieuwe kandidaat-bestuursleden.

Als het algemeen bestuur woensdag 27 maart akkoord gaat, kan het nieuw verkozen bestuur donderdag 28 maart tijdens een openbare vergadering in de AB-zaal in het hoofdkantoor van waterschap Noorderzijlvest worden geïnstalleerd.