Drie nieuwe bestuursleden voor WOON

RODEN/VRIES AH WOON heeft er drie nieuwe bestuursleden bij. Het drietal werd tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van de huurdersvereniging gepresenteerd.

Verder werd stilgestaan bij onder meer het groeiende ledenaantal en de dreigende huurverhoging. Inmiddels telt de huurdersvereniging 200 leden meer dan in 2013. Deze leden kunnen bij WOON terecht voor advies, voorlichting, bemiddeling en ondersteuning.

WOON heeft een negatief advies uitgebracht over het huurbeleid van Woonborg. De woningcorporatie wil namelijk de huren verhogen. Uit een voorstel van Woonborg blijkt dat 28 procent van de huurders geen verhoging krijgt. Wie dat zijn hangt af van de huidige huur. Zo’n 32 procent ontvangt een kleinere huurverhoging, van 13,29 euro per maand. 42 procent van de huurders kan een huurverhoging van 18,92 euro per maand verwachten. Een deel van deze verhoging wordt gecompenseerd via de huurtoeslag.

Bestuursleden

Het afgelopen jaar is veel gedaan aan de werving van extra bestuurs- en teamleden. AH WOON zocht namelijk denkers en doeners, oftewel mensen die zich willen inzetten voor de belangen van huurders. De oproep leverde drie nieuwe bestuursleden op, die op de ALV werden benoemd.

Goos Elema uit Annen, Jan Emmens uit Vries en Ivonne Vrijmoed uit Peize zijn nieuw in het bestuur. Ze kregen van Esther Borstlap - directeur-bestuurder van Woonborg - een bos bloemen.