Eerste kievitseieren

LIEVEREN De eerste kievitseieren van de gemeente Noordenveld zijn weer gevonden.

Martin Frieling vond donderdagochtend vlakbij Lieveren een drietje op een stuk bouwland. Het blijft altijd weer bijzonder om de eerste legsels in het vroege voorjaar te vinden. Samen met collega-weidevogelbeheerders Johan Baard en Bert Jaap Darwinkel probeert Frieling de nesten van alle weidevogels zo goed mogelijk te beschermen. Met de bedoeling de kans dat de eieren uitkomen te vergroten.

Tot hun spijt zien de heren de weidevogelstand ondanks alle inspanningen nog steeds afnemen. „Verschillende factoren spelen hierbij een rol zoals; intensievering landbouw, verlagen van de grondwaterstand, toename predatoren als vos, marterachtiggen, roofvogels en ooievaars”, aldus Frieling. De mannen hopen ondanks deze bedreigingen elk nieuw seizoen te kunnen openen met het vinden van het eerste kievitsei en te starten met weidevogelbeheer. (Eigen foto’s.)