Humanitas helpt

RODEN De afgelopen tijd is veel aandacht besteed aan de hogere energielasten. Als je in loondienst bent staat daar lagere inkomstenbelasting tegenover. Maar gepensioneerden, veel ZZP’s en mensen met een uitkering gaan erop achteruit.

Daar staan gelukkig toeslagen, kortingen en gemeentelijke en belastingregelingen tegenover. Maar kent u die ? En zo niet, dan doet u zichzelf behoorlijk tekort als u er geen gebruik van maakt. Laat het er dus niet bij zitten en vraag om duidelijke informatie en advies.

Humanitas is een onafhankelijke organisatie die u strikt vertrouwelijk en gratis de gewenste informatie en hulp kan bieden. U hebt recht op voldoende inkomen, daar zijn dan ook allerlei goede regelingen voor. Komt u er zelf niet uit, weet dan dat Humanitas Noordenveld over ervaren vrijwilligers beschikt die u deskundig en gratis kunnen helpen.

Schroom dus niet en neem met ons contact op: Humanitas Noordenveld, secretariaat tel. 06.20244707 of thuisadministratie 06.23286023.