Toen en nu

SANDEBUUR

In de rubriek Toen en nu ditmaal een bezoekje aan Samber, ofwel in goed Nederlands Sandebuur. Of, zoals op de oude ansicht is te lezen, Sandeburen...

De foto’s zijn genomen van af de driesprong in westelijke richting, de oude nog voordat de weg was verhard. Op de boerderij in het midden woonde de familie I. Hut, thans de familie T Schrantee. Meer info: www.historischeverenigingroon.nl