Nieuw project: ‘Hello Robot’

RODEN

Robots duiken overal op in onze natuurlijke wereld: in zorg, geneeskunde, onderwijs, al langer in de industrie. Computers en de wereldbedrijven die erachter zitten kennen ons beter dan wij zelf.

Mobiele telefoons en algoritmes gaan ons leven beheersen. High-tech dringt overal door, bijna onmerkbaar. Hoe vrij zijn we nog? Moeten we bang zijn voor deze ingrijpende veranderingen in onze samenleving die razend snel op ons afkomt? Of: vol bewondering zijn voor wat ‘de techniek’ allemaal kan?

Culturele Kring Roden en Kunstencentrum K38 gaan daar een expositie aan wijden. Want de kunst verandert mee in de cyberevolutie. Videokunst en virtual reality worden daarin steeds bekendere fenomenen. In 2020 gaat het gebeuren in Roden. En de initiatiefnemers gaan aan die expositie andere activiteiten koppelen, die deze aanstormende hightech-wereld voor de gewone mens wat meer begrijpelijk maken. Zoals: workshops, interactieve lezingen, een filmmarathon, digitale muziekuitvoeringen.

Brainstorm

Een interessant project. Maar hoe pakken we dat aan? Want het gaat om een complex van onderwerpen die elkaar raken en overlappen. Daarom zoeken CKR en K38 eerst mensen die hierover mee willen denken op een brainstormavond.

Uitdaging is om met hulp van enkele experts op dit gebied een plan van aanpak te smeden. Met de voorlopige titel: Hello Robot. Belangstellenden zijn welkom op de nader te bepalen brainstormavond. Reageer naar info@culturelekringroden.nl of bel naar Jan Smit 0594 516456. Dan volgt er een uitnodiging met datum.