De Zaak L.: verhaal rondom een dader

RODEN

De Zaak L., verhaal rondom een dader is 3 en 4 mei te zien in De Winsinghhof.

De Zaak L. herinnert aan de donkere tijd die deel uit maakt van de geschiedenis in Roden. Het theaterstuk heeft een tijdsspanne van 50 jaar. Hoe zag de tijd eruit vlak voor de oorlog, welke keuzes maakten mensen in die tijd en wat was het gevolg daarvan voor die kleine gemeenschap die Roden toen was? Een dorp zoals er zovele waren in Nederland. Naarmate de oorlog grimmiger werd viel die samenleving uit elkaar. Na de oorlog waren de onderlinge verhoudingen in het dorp niet direct hersteld. Er was veel geleden, er waren mensen verdwenen die niet meer terug kwamen. Ook daders verdwenen. Dat heeft sporen nagelaten die tot in onze huidige tijd zichtbaar zijn. Er wordt veel over gezwegen.

Lessen

Kan een rechtszaak na zoveel jaren die sporen uitwissen? Wordt daarmee recht gedaan aan de schrijnende herinneringen van de slachtoffers? Of is daar nog meer voor nodig? Wat betekent die geschiedenis voor onze huidige tijd? Is het illusie dat wij een moraal kunnen verbinden aan de oorlog of er wijze lessen uit kunnen trekken? Wat geeft ons het recht om te oordelen over toen? Theatergroep Verloren speelt het stuk in een tijd waarin de herinnering aan de oorlog en de bevrijding beleefd en gevierd wordt nl. op 3 mei en op 4 mei als theater na de herdenking. De regie is in handen van Fenna Besijn naar een idee en tekst van Elly van Pagée. De voorstellingen zijn op 3 mei om 20.15 uur en op 4 mei om 21.00 uur. Kaarten: theaterroden.nl/kaarten, entree: 11 euro.

Auteur

ggeersing