Peter Klomp van IVN-KNNV Assen presenteert avond over Vogels in de Tuin

Assen

Peter Klomp van IVN-KNNV Assen presenteert 10 januari een avond over ‘Vogels in de Tuin' in het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos. Deze avond en de daaropvolgende excursie op 13 januari zijn bedoeld als voorbereiding op de Nationale Tuinvogeltelling 27 en 28 januari.

“De tuinvogeltelling was oorspronkelijk een initiatief van Vogelbescherming en was als een soort publiciteitsstunt bedoeld om nieuwe leden te trekken. Ze is georganiseerd naar analogie van de bekende Big Garden Birdwatch telling in Engeland. Die is daar heel populair.” Hier is het idee nu ook zeer succesvol met ruim 61000 deelnemers vorig jaar. “De landelijke organisatie die de vogeltelgegevens verzameld, SOVON, heeft aangehaakt en dit jaar in de voorbereiding als derde partij de KNNV.” Eenvoudige telling “Het is een eenvoudige telling”, geeft Peter aan. “Je telt ergens in het weekend een half uur welke vogels er in de tuin voorkomen. Wat je zelf hierin opgeeft als resultaat is het maximale aantal dat je van een bepaald soort vogel tegelijk hebt gezien. Bijvoorbeeld 5 koolmezen, dan geef je die door, ook al zie je er later nog 2 of 3. Ook overvliegende vogels tellen niet mee om te vermijden dat er dubbeltellingen inkomen. Op de site www.tuinvogeltelling.nl staat ook een kort introductiefilmpje.” “De techniek is niet ingewikkeld, maar je moet wel de vogels een beetje kennen. Daar is de avond voor bedoeld. De meest voorkomende tuinvogels krijgen de mensen te zien met geluiden erbij en een verhaal eromheen waar ze in de tuin voorkomen en hoe je de tuin vogelvriendelijk kunt inrichten. Ik hoop dat de mensen zo enthousiast worden om naar vogels te kijken dat ze daarmee doorgaan.” Tijdens de avond komen er zo’n veertig soorten voorbij. Voor de winterperiode voor de telling is bewust gekozen, omdat er ook al broedvogeltellingen zijn later. Tips Een aantal tips geeft Peter al voor vogels in de tuin. Eén daarvan is een voedertafel. “Daar komen ze zeker op af. Je hebt zaadeters en insecteneters en merels eten bijvoorbeeld wormen. Maak de tuin dus niet te netjes, want dan gaat het bodemleven weg en is er geen zaad of bes meer te vinden. Het toverwoord is variatie in je tuin. Het tweede wat mooi zou zijn is als er een waterpartij zou zijn, al is het maar een drinkschaal. En een plek om te schuilen, struiken of nestkastjes bijvoorbeeld.” “Je mag best tevreden zijn als je tien verschillende soorten vogels ziet in het half uur dat je telt”, geeft Peter aan. “De meeste algemene soorten die voorkomen zijn de huismus, de koolmees en de merel.” Informatieavond en excursie Peter raadt aan om verrekijker en boekje paraat te hebben tijdens de telling. Mensen die naar de informatieavond willen en met de excursie mee willen doen kunnen zich opgeven via kai.waterreus@knnv.nl. De avond is 10 januari om 19.30 uur in het Duurzaamheidscentrum. De excursie is 13 januari en begint om 08.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Cindy Houwen

Auteur

Arjan Brondijk