Vries haalt met festival STRAATbrass Engelse brassbandcultuur naar De Brink

Vries

Vries haalt met het nieuwe festival STRAATbrass diepgewortelde Engelse brassbandcultuur naar de plaatselijke Brink. Het wordt een groot brassfeest met honderden muzikanten blazend en marcherend. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 30 juni.

STRAATbrass is uniek en nieuw in Nederland. Het is geënt op Whit Friday (UK) en The Bugle Band Contest (UK). Begrippen in Engeland, de bakermat van de brassband. In Vries wordt een combinatie gemaakt van die twee beroemde brassfestivals. Onlangs werd bij café Onder de Linden de oprichtingsakte ondertekend van Stichting STRAATbrass Vries. Na voorlezing van de akte door notaris Gerben Huizinga werd deze ondertekend door de nieuwe bestuursleden. Hoofddoel van de nieuwe stichting is hetorganiseren van een terugkerend muziekfestival in Vries. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Johannes Looijenga (voorzitter), Jelmer Gietema (penningmeester), Elizabeth Vogelzang (secretaris) en Sietse Hamersma (algemeen lid).

Auteur

Arjan Brondijk