Weekmarkten blijven bij huidige organisatoren

RODEN/NORG

Het gemeentebestuur van Noordenveld wil de samenwerking met de Vereniging Weekmarkt Roden en de Boermarke Westeind in Norg continueren voor wat betreft de weekmarkten.

In het kader van de beleidsnotitie Visie op de week- en jaarmarkten is in 2015 besloten de weekmarkten in Roden een Norg te verzelfstandigen. In Roden is die overgedragen aan genoemde vereniging, in Norg aan de Boermarke Westeind. Toen is toegezegd de afspraken na een jaar te evalueren. Na gesprekken werd de conclusie getrokken dat de beide weekmarkten goed zijn verlopen en dat de afspraken worden nageleefd. Gezamenlijk is besloten de samenwerking voort te zetten.

Auteur

ggeersing