Mentor4You: aanvulling jeugdhulp voor Noordenveld

RODEN

Mentor4You Drenthe is een mentorprogramma waarbij vrijwillige mentoren de jongeren ondersteunen en begeleiden. Voor Noordenveld wordt dit uitgevoerd door SpiNN Drenthe uit Leek. Zij zien elkaar wekelijks tijdens een periode van maximaal anderhalf jaar.

Wethouder Alex Wekema: “Wij staan positief tegenover het Mentor4You-project en zien het als een welkome aanvulling op ons aanbod voor jeugdhulp. Mentor4You past goed bij positieve jeugdhulp dichtbij huis, die uit gaat van eigen kracht van de jongere.” Gemeenten zijn, met de invoering van de Jeugdwet, sinds 2015 verantwoordelijk voor goed en voldoende aanbod voor jeugdhulp en preventie. Mentor4You biedt jongeren tussen 12 en 23 jaar ondersteuning op allerlei gebieden. De mentor en de jongere worden aan elkaar gekoppeld op basis van een match. De doelen van de jongeren staan centraal, maar er is ook ruimte voor plezier. Afhankelijk van de vraag is de ondersteuning gericht op praktische (school-)vaardigheden of sociaal emotionele vaardigheden, zoals omgaan met leeftijdsgenoten en hulp durven vragen. Ook vraagstukken op het gebied van identiteit en talentontwikkeling worden opgepakt: waar ben ik eigenlijk goed in, wat zijn mijn talenten, welke opleiding zou bij mij passen?

Ontwikkeling

Uit landelijk onderzoek blijkt dat jongeren met behulp van een dergelijk mentorprogramma zich positief ontwikkelen op het gebied van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. De vrijwillige mentor vergroot het sociaal netwerk van de jongere omdat hij/zij helpt met het aangaan van nieuwe contacten, het zoeken van een (bij-)baan of het vinden van een passende sport. Het Oranjefonds heeft financiële middelen beschikbaar gesteld en ook de provincie Drenthe heeft, onder de voorwaarde van cofinanciering met de gemeenten, mee betalen bij het opstarten van het project. Ook de gemeente Noordenveld draagt, samen met de vier andere gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe, een steentje bij.

Auteur

ggeersing